Akár 15.000 HUF fogadási kredit

Bónusz igénylése
Regisztráljon, fizessen be legalább 1.500 Ft összeget a számlájára és a bet365 fogadási krediteket jutalmazza a feljogosító befizetése értékében (max. 15.000 Ft), ha feljogosító fogadásokat tesz ugyanakkora értékben és azokat a bet365 kiértékeli. Játssz felelősségteljesen. gamblersanonymous.hu

Adatvédelmi irányelvek

A SEOBROTHERS (a továbbiakban: “Bonusowo, “mi”, “mink” és annak egyéb változatai) nevében üdvözöljük Önt (a “felhasználó” vagy “ügyfél”) a Bonusowo.hu oldalán. Itt megragadjuk az alkalmat, hogy kifejezzük az elkötelezettségünk a személyes adatai és a magántitkai védelme iránt.

A https://bonusowo.hu/ (a továbbiakban: a “webhely”, az “oldal”) felkeresése és az ajánlott szolgáltatásaink (a továbbiakban: a “szolgáltatások, amelynek része a maga webhely) igénybevétele egyben adatcserét is jelent, amely során nagyra értékeljük, hogy ránk bízza a személyes adatait. Amennyiben bármikor bármilyen kérdése merül fel az adatvédelmi irányelvekkel vagy a személyes adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba az info@bonusowo.hu címen.

Az Ön személyes adatainak védelme és bizalmas kezelése a mi prioritásunk. Az adatvédelmi irányelveink egyben egy nyilatkozat (a továbbiakban: “irányelvek”, a “nyilatkozat”, a “tájékoztató”, a “szabályzat”), amiben igyekszünk egyértelművé tenni, hogy hogyan és milyen célból gyűjtünk személyes adatokat, hogy ezekhez az adatokhoz ki és milyen célból férhet hozzá, hogy azokat mi milyen harmadik felekkel és milyen célból oszthatjuk meg.  Az Ön hozzájárulása nélkül azonosítható személyes adatokat nem használunk fel.

Előrebocsátjuk, hogy az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a hazai hatályos jogszabályoknak megfelelően Önnek mindenkoron betekintési, módosítási és törlési joga van az általunk tárolt és feldolgozott személyes adataival kapcsolatban.

E nyilatkozat hatálya a felhasználó összes, a szolgáltatások során gyűjtött információjára kiterjed, beleértve magának a webhelynek a használatát, a kapcsolódó szolgáltatásokat, az értékesítéseket, a marketingtevékenységet, vagy bármilyen eseményt.

Feltétlen és alaposan olvassa át ezt a nyilatkozatot, és amennyiben olyan feltételt vagy kitételt talál, ami nem felel meg az Ön igényeinek, akkor arra kérjük, hogy ne folytassa tovább az általunk kínált szolgáltatások használatát.

Ha az adatgyűjtésünkkel és felhasználásunkkal kapcsolatos specifikus információkra szüksége, használja az alábbi tartalomjegyzéket a navigációra.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?

 2. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A GYŰJTÖTT ADATOKAT?

 3. MILYEN ESETBEN ÉS KIK SZÁMÁRA LESZNEK ELÉRHETŐEK AZ ADATAI?

 4. MILYEN SZEREPLŐK DOLGOZZÁK FEL AZ ÖN ADATAIT?

 5. HASZNÁLUNK-E SÜTIKET ÉS EGYÉB MONITOROZÁSI TECHNIKÁKAT?

 6. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

 7. HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÜGYFÉLADATOK BIZTONSÁGÁT?

 8. ADATGYŰJTÉS ÉS KISKORÚ SZEMÉLYEK

 9. A FELHASZNÁLÓ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 10. NEMKÖVETÉSI FUNKCIÓ AZ OLDAL HASZNÁLATA SORÁN

 11. KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI JOGOK MAGYARORSZÁGON

 12. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK NAPRAKÉSZSÉGE

 13. ADATVÉDELEM ÉS A MINDENKORI KAPCSOLATFELVÉTEL

1. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?

Röviden: Gyűjtünk, feldolgozhatunk és harmadik felek számára továbbíthatunk (amennyiben az a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges) minden olyan személyes adatot, amit Ön a rendelkezésünkre bocsát.

A személyes adataihoz való hozzáférésünkhez Ön az önkéntes hozzájárulását az oldal használatával, a termékeink és szolgáltatásaink iránt való kifejezett érdeklődésével, az oldalon végzett tevékenységével (például üzenetek, hozzászólások közzétételével), versenyeken, akciókban, illetve nyereményjátékokban való részvételével, vagy más úton történt kapcsolatfelvétellel fejezi ki.

A begyűjtött és esetleg feldolgozott személyes adatok minősége és felhasználása a webhelynek magának, annak funkciónak, a termékeink és szolgáltatásaink igénybe vételének a függvénye. A gyűjtött személyes adatok lehetnek nevek, e-mail címek, felhasználónevek és jelszavak, és egyéb hasonló információk.

Fontos: a webhely használatának feltétele, hogy Ön mindenkor valós, pontos és teljes személyes adatokat oszt meg velünk, továbbá amennyiben az adataiban változás áll be, arról minket - amilyen gyorsan csak lehet - tájékoztat.

Automatikusan gyűjtött információk

Az adatgyűjtéshoz használt technikai megoldásaink, például a cookie-k vagy más követési technológiák használata, megfelelnek az e-kereskedelmi és szolgáltatási szféra általános piaci gyakorlatának.

Amennyiben felkeresi a webhelyünket a rendszerünk automatikusan gyűjt olyan információkat, mint az Ön IP-címe, az eszköz és az azon használt böngészőprogram jellemzői. Egyéb személyes adatok szintén begyűjtésre és feldolgozásra kerülnek, amennyiben a webhelyen navigál, vagy azzal más módon interakcióba lép. Ezen információkra elsősorban a webhely működése, azon belül a szolgáltatásaink nyújtása, és az oldal biztonsága érdekében van szükségünk. A fenti személyes adatok egyes típusaira az oldal belső auditálási folyamatai számára is szükségünk lehet.

Részletesen a felhasználó személyes adatainak gyűjtéséről

Az alábbi bekezdésekben részletes leírást találhat a webhely által automatikus gyűjtött információkról és azok gyűjtésének céljáról.

A felhasználó bejelentkezési és oldalhasználati adatai: a bejelentkezési adatok, a szolgáltatásaink igénybe vétele, illetve a felhasználó bármilyen interakciója az oldallal, a használati diagnosztika és teljesítmény olyan adatok, amelyeket a szervereink automatikusan gyűjtenek és azokat un. naplófájlokban tárolják. A felhasználó kapcsolatfelvételének függvényében ezek a technikai információk lehetnek az IP-cím, a felhasználó technikai eszközéről, a hardverbállításokról, a telepített böngészőprogramról, a használt böngésző beállításairól szóló információk, valamint minden adat, ami a felhasználó tevékenységével a webhelyen kapcsolatos: dátum, időbélyegek, megtekintett és letöltött oldalak, keresési tevékenység, átkattintások és más használt szolgáltatások, stb. Ebbe a technikai csoportba tartozik még minden, ami rendszertevékenység, köztük az eszközesemények információi, a hibajelentések, az összeomlási rendszerüzenetek is.

 • Készülékinformációk és eszközadatok: az automatikus technikai adatgyűjtési körébe tartozik a webhez való hozzáférésre és a webhely felkeresésére használt eszköz, legyen az számítógép, táblagép, vagy okostelefon. A használt eszköz függvényében ilyen információ lehet IP-cím vagy proxyszerver címe, magát az eszközt és azon futtatott, a webhelyhez hozzáférő alkalmazást azonosító számok, az operációs rendszer és a böngésző neve és azok verziószáma, azok konfigurációs jellemzői, valamint az internet- és/vagy a mobilszolgáltató hardvermodellje.
 • Helyadatok: ide tartoznak a használt eszköz helyére vonatkozó információk, legyenek azok pontosak vagy pontatlanok. A webhely elérésére használt eszköz beállításai befolyásolhatják az általunk automatikusan gyűjtött információk mennyiségét. A felhasználó tartózkodási helyéről (a webhely felkeresésének pillanatában) információt jelenthet az IP-cím, a készülék GPS funkciója, vagy más geolokációra alkalmas technológiák.

Ugyanakkor a felhasználó meg is tilthatja a fenti információk gyűjtését azzal, ha megtagadja a helyadatokhoz való hozzáférést, illetve kikapcsolja az eszközén a helybeállításokat. Erre a felhasználónak minden joga megvan, azonban a helyadatok megtagadása azzal járhat, hogy a továbbiakban biznyos szolgáltatások és/vagy azok egyes funkciói elérhetetlenek lesznek a felhasználó számára.

 • Más forrásból származó információk: a felhasználóról vagy ügyfélről nyilvános adatbázisokból, a marketingpartnereinktől, vagy más külső forrásból is gyűjthetünk adatokat. Az ilyen gyűjtés és adatkiegészítés célja a webhely szolgáltatásainak, ajánlatainak és előnyeinek javítása és pontosítása, célzott reklámozás, eseménypromóció, és a nyilvántartásaink frissítése.

Adatforrás lehet nyilvános adatbázis, marketingpartner, hivatalos adatszolgáltatók, illetve egyéb harmadik személy. A más forrásból származó információk a felhasználóról lehetnek annak kapcsolati adatai: postacíme, e-mail címe, telefonszáma. További esetleg gyűjtött adatok: közösségimédia-profilok és tevékenység URL-ek, felhasználói viselkedés és szándékadatok, harmadik fél által rendelkezésünkre bocsátott egyéni profilok.

2. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A GYŰJTÖTT ADATOKAT?

Röviden: A felhasználó által velünk megosztott adatok és a rendszerünk által automatikusan  (és a felhasználó hozzájárulását feltételezve) gyűjtött adatok rendszerezésének célja csak és kizárólag a felhasználóval kötött szerződés, a mi jogi kötelezettségeink teljesítése, valamint anank elősegítése és az ahhoz való hozzájárulás.

A webhely használata során gyűjtött személyes adatait csak meghatározott, a lenti pontokban ismertetett, különféle üzleti célokra használjuk fel. A gyűjtött és kiértékelt személyes adatokra jogos üzleti érdekből van szükségünk, hogy a hozzájárulásával szerződést köthessünk önnel, és hogy az ezzel kapcsolatos szerződéses vagy más jogi kötelezettségeinket teljesíthessük.

A gyűjtött vagy kapott személyes adatok kezelésének konkrét okai és célja az alábbiak:

 • A bejelentkezési folyamat és a fiók beállításának a megkönnyítése. A felhasználó dönthet úgy, hogy a webhelyen a saját regisztrációját egy külső fiókkal (Google vagy Facebook) és az ezekkel a harmadik felekkel korábban megosztott személyes adatokkal végzi el. Ilyenkor a felhasználó hozzájárul, hogy a webhely ezektől a harmadik fél közösségioldal-szolgáltatóktól személyes adatokat gyűjtsön. Mindez a webhelyen a saját fiók létrehozásának és a webhely és a felhasználó között létrejött szerződés teljesítése érdekében történik.
 • Felhasználói vélemények, ajánlások gyűjtése. A webhelyen olyan felhasználói véleményeket és ajánlásokat tehetünk közzé, amelyekhez a hitelesség érdekében bizonyos személyes adatokra van szükségünk. Ezért arra kérjük, hogy a vélemény vagy ajánlás közzététele előtt járuljon hozzá a vezeték- és keresztnevének használatához, valamint a bejegyzése nyilvánossá tételéhez. Amennyiben egy már nyilvános bejegyzését, véleményét vagy ajánlását megváltoztatni vagy törölni szeretné, kérjük, keressen minket a info@bonusowo.hu címen a nevével, az elérhetőségével, és a kérése részletes leírásával.
 • A személyes adatait arra is felhasználhatjuk, hogy Öntől a webhelyről és annak használatáról visszajelzést és visszacsatolást kérjünk, és hogy e célból kapcsolatba léphessünk Önnel.
 • Az adatgyűjtésünk célja lehet még a felhasználók közötti kommunikáció lehetővé tétele. Ez esetben minden szereplőtől kérjük azok előzetes hozzájárulását.
 • Egyes személyes adataira a saját felhasználói fiókja kezeléséhez és annak funkciói érdekében is szükségünk van.
 • A különféle tisztán adminisztratív üzenetek mellett (értesítések a felhasználási feltételek és maga az adatvédelmi nyilatkozat változásairól, a webhely új funkcióiról) a megadott személyes adataira olyan rendszer- vagy személyre szabott üzenetekhez is szükségünk van, mint a figyelem felhívása új termékekre és szolgáltatásokra.
 • A szolgáltatásaink védelme érdekében a felhasználó adatait felhasználhatjuk olyan intézkedések részeként, amelyek a webhely biztonságát és védelmét szolgálják (például csalások észlelése és megelőzése).
 • Személyes adatokra a saját, üzleti célú feltételeink és szabályzataink érvényesítése, a törvényi és szabályozási feltételek, valamint a köztünk és a felhasználó között létrejött szerződési viszony teljesítése érdekében is szükségünk van.
 • A törvényi és szabályozási feltételeknek való megfelelés részeként szükségünk lehet a velünk megosztott személyes adatok ellenőrzésére. Amennyiben a törvényes működésünkkel kapcsolatban hatósági megkeresés érkezik, a kért adatok átadásával kapcsolatban eseti döntést hozunk, de tesszük azt mindenkoron a hatályos nemzetközi adatcsere-egyezményeknek megfelelően.
 • Elszámolási ügyek rendezése. Ha Ön fizetési felszólítást kap és vitatja annak jogosságát, az eset áttekintéséhez és tisztázásához is szükségünk lehet a a velünk megosztott személyes adataira.
 • Rendelések, cserék és visszatérítések kezelése. A személyes információkat felhasználhatjuk az oldalon keresztül leadott rendelések, fizetések, visszatérítések és cserék kezelése és teljesítése céljából.
 • Versenyek és nyereményjátékok szervezése. A személyes adatait, amennyiben Ön úgy dönt, hogy azokon részt vesz, felhasználhatjuk nyereményjátékok és versenyek szervezésére és lebonyolítására.
 • Szolgáltatások nyújtása és megkönnyítése a felhasználó számára. A személyes adataihoz az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez és megkönnyítéséhez is szükségünk lehet.
 • Ügyfélszolgálat és támogatás. Személyes adatokat felhasználhatunk, illetve bekérhetünk abban az esetben, ha Önnek kérdése vagy problémája van a szolgáltatásaink használatával és az oldal működésével kapcsolatban.
 • Promóciós és marketingcélokból. Az Ön által nekünk átadott személyes adatokat mi és az általunk megbízott harmadik fél partnerek felhasználhatják marketingcélokra, amennyiben azoknak összhangban vannak az Ön preferenciáival. Amennyiben valamilyen módon az érdeklődését fejezi ki az oldal vagy az azon található információk megszerzése iránt, feliratkozik a hírlevelünkre vagy más marketinganyagunkra, vagy más módon felveszi velünk a kapcsolatot, azzal hozzájárul, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Önről. A marketing e-mailjeinkről a fentebb ismertetett adatvédelmi jogaival élve bármikor leiratkozhat, ami részünkről egyben az ilyen irányú adatgyűjtés megszűnését is jelenti.
 • Célzott hirdetésekhez. Mi vagy az általunk megbízott harmadik felek felhasználhatjuk az adatait olyan személyre szabott tartalmak és hirdetések kidolgozására és megjelenítésére, amelyek az Ön érdeklődési köréhez és/vagy tartózkodási helyéhez igazodnak. Adatgyűjtés és kiértékelés a célzott hirdetések hatékonyságának kiértékelése érdekében is folyik.
 • Egyéb üzleti célok. Személyes adatok gyűjtését, kiértékelését és elemzését folytathatjuk olyan egyéb saját üzleti célokra, mint a felhasználói preferenciák meghatározására, a promóciós kampányok hatékonysága, a webhely, az azon megjelenő termékeink, a marketingtevékenységünk értékelése, a látogató felhasználói élményének javítása. Ezeket az információkat aggregált, azaz összesített és névtelen formában felhasználhatjuk és tárolhatjuk úgy, hogy azokat ne lehessen konkrét felhasználókhoz kötni, illetve ne tartalmazzanak személyes adatokat. Az Ön hozzájárulása nélkül azonosítható személyes adatokat nem használunk fel.

3. MILYEN ESETBEN ÉS KIK SZÁMÁRA LESZNEK ELÉRHETŐEK AZ ADATAI?

Röviden: Szolgáltatásnyújtás, a jogszabályok betartása, üzleti kötelezettségeink teljesítése céljából, és az Ön törvényes jogainak védelme érdekében csak a beleegyezésével osztunk meg információt.

A birtokunkban lévő adatokat az alábbi jogalapok szerint dolgozhatjuk fel, vagy oszthatjuk meg harmadik felekkel:

 • Hozzájárulás: A személyes adatait akkor kezelhetjük, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy az adatait meghatározott célra felhasználjuk.
 • Jogos érdekek: Adatait akkor kezelhetjük, ha azokra a jogos üzleti érdekeinkkel való éléshez ésszerűen szükségünk van.
 • Szerződés teljesítése: Ha szerződést kötöttünk Önnel, a szerződés feltételeinek teljesítése érdekében feldolgozhatjuk a személyes adatait.
 • Jogi kötelezettségek: Ha azt törvény előírja, hogy megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak, vagy nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítése érdekében, a személyes adatait harmadik fél számára átadhatjuk. Ide tartoznak a kormányzati kérések, jogi eljárások és bírósági végzések vagy az azokra adott válasz (beleértve a nyilvános megkeresések megválaszolását is).
 • Kulcsfontosságú saját érdekünk védelmében: Személyes adatait az illetékes hatóságokkal megoszthatjuk, amennyiben úgy találjuk, hogy arra az irányelveink és felhasználási feltételeink esetleges megsértésének, csalásgyanús esetnek a kivizsgálásához, megelőzéséhez, vagy a kapcsolódó intézkedések megtételéhez szükségünk van. Továbbá felfedhetjük az Ön megosztott és feldolgozott személyes adatait olyan helyzetek megelőzésére, amelyek bármely személy biztonságát veszélyeztethetik, illegális tevékenységek megelőzése érdekében, vagy bizonyíték gyanánt olyan bírósági eljárásokban, amelyekben részt veszünk.
 • Vállalkozás átadás-átvétel során: Megoszthatjuk vagy továbbíthatjuk az adatait egy másik társaság számára egyesülés, vállalatieszköz-értékesítés esetén, vagy ha az egy finanszírozási konstrukció feltétele, továbbá üzletünk egészének vagy egy részének felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások során.
 • Szállítók, tanácsadók és egyéb külső szolgáltatók. Személyes adatait megoszthatjuk olyan, nekünk vagy a nevünkben szolgáltatást nyújtó harmadik fél beszállítókkal, szolgáltatókkal, értékesítőkkel vagy vállalkozókkal, akik a munkájuk elvégzéséhez hozzáférést igényelnek az ilyen információkhoz. Példák: adatelemzés, e-mailek kézbesítése, webhoszting, ügyfélszolgálati és marketingtevékenységek. Megbízóként harmadik feleknek engedélyezhetjük hogy olyan saját nyomkövetési technológiát használjanak az oldalon, amely lehetővé teszi, hogy a nevünkben adatokat gyűjtsenek arról, hogy a felhasználó az idők múlásával hogyan használja webhelyünket. Az így gyűjtött információk többek között felhasználhatók adatok nyomon követésére és elemzésére, bizonyos tartalmak, oldalak vagy funkciók népszerűségének meghatározására, valamint a felhasználó internetes tevékenységének jobb megértésére.

A jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott eseteket leszámítva semmilyen információt Önről nem osztunk meg, adunk el, adunk bérbe vagy cserélünk harmadik felekkel promóciós célokra. A megbízott adatkezelőinkkel megállapodásokat kötöttünk az Ön személyes információinak védelméről. Ez azt jelenti, hogy ezek a harmadik felek nem tehetnek semmilyen lépést az Ön személyes adataival kapcsolatban, hacsak mi nem utasítjuk erre. Ezen kívül nem osztják meg az Ön személyes adatait más szervezetekkel. A harmadik felek továbbá vállalják a nevünkben tárolt adatok védelmét és azoknak az általunk megjelölt ideig történő tárolását.

 • Harmadik fél hirdetők részére. Hirdetések megjelenítésére megbízhatunk harmadik fél reklámcégeket, amelyek bannerjeivel, hirdetési felületeivel Ön is találkozhat, amikor felkeresi az oldalunkat. Hogy ezeken a felületeken az Ön számára személyre szabott árukról és szolgáltatásokról hirdetéseket jeleníthessenek meg, ezek a vállalatok felhasználhatják a webhelyen és más weboldalakon tett látogatásaival kapcsolatos, cookie-k és más nyomon követési technológiák által létrehozott információkat.

4. MILYEN SZEREPLŐK DOLGOZZÁK FEL AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: Az Ön megadott vagy az Ön feldolgozott adatait csak az alábbi harmadik felekkel osztjuk meg és közöljük. Hogy Ön tisztában lehessen az adatgyűjtési és feldolgozási gyakorlatunk céljával, minden bevont entitást felsoroltunk és kategorizáltunk.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy az adatait a hozzájárulása nélkül kezeltük, vagy szeretné a hozzájárulását visszavonni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő fejezet alatt megadott elérhetőségeinken: ADATVÉDELEM ÉS A MINDENKORI KAPCSOLATFELVÉTEL.

Megosztás és hirdetés a közösségi médiában:

 • Facebook reklám
 • Google Analytics

Webhasználat és mobilelemzés

 • WordPress.com webhely futtatása

5. HASZNÁLUNK-E MI SÜTIKET ÉS EGYÉB MONITOROZÁSI TECHNIKÁKAT?

Röviden: az Önről szóló információk gyűjtésére és tárolására felhasználhatunk cookie-kat és egyéb nyomon követési technológiákat.

A szükséges információk eléréséhez vagy tárolásához használhatunk cookie-kat és hasonló nyomon követési technológiákat (például webjelzőket és pixel követőkódokat). A vonatkozó közleményünkben részletes információkat találhat arról, hogyan használjuk ezeket a technológiákat, és hogy hogyan utasíthatja el bizonyos cookie-k használatát.

6. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: az Ön adatait addig tároljuk, ameddig az a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez szükséges, kivéve, ha arról jogszabály másként rendelkezik.

Személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig az az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokhoz szükséges, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály (például adózási, számviteli vagy egyéb előírások) annál hosszabb tárolási időszakot ír elő vagy enged meg. A jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok egyike sem követeli meg tőlünk, hogy a személyes adatait tovább őrizzük, ameddig Ön nálunk saját fiókot tart fenn.

Abban az esetben, ha nincs jogos üzleti igény az Ön személyes adatainak feldolgozására, az adatokat töröljük vagy anonimizáljuk. Amennyiben ez nem lehetséges (például azért, mert a személyes adatai egy biztonsági mentési archívum találhatók), akkor azokat biztonságosan tároljuk. Továbbá az Ön adatainak harmadik fél felhasználóját az adatok törléséig kizárjuk azok további feldolgozásából.

7. HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÜGYFÉLADATOK BIZTONSÁGÁT?

Röviden: Mi arra törekszünk, hogy személyes adatai biztonságáról szervezeti és technikai biztonsági intézkedések egy átfogó rendszere gondoskodjon.

Ennek érdekében bevezettük a szükséges szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket. Mindazonáltal az intézkedéseink és az adatai védelmére tett erőfeszítéseink ellenére sem garantálhatjuk, hogy az elektronikus adattovábbítás vagy információtárolás technológiája 100%-ban biztonságos lesz. Az alkalmazott technológia sajnos nem jelent, nem jelenthet teljes védelmet a hackerek, számítógépes bűnözők vagy más jogosulatlan harmadik feleknek az Ön adataihoz való hozzáférésével, az adatok feldolgozásával, eltulajdonításával és módosításával szemben.

És bár mi minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, az adatainak a webhelyünkre és az onnan történő továbbítása az Ön saját felelősségére történik.

8. ADATGYŰJTÉS ÉS KISKORÚ SZEMÉLYEK

Röviden: Mi tudatosan nem gyűjtünk adatokat  kiskorú személyekről, és 18 éven aluliak számára semmilyen terméket nem értékesítünk.

Tudatosan nem gyűjtünk adatokat 18 éven aluli felhasználókról, nem ajánlunk és értékesítünk semmilyen terméket 18 éven aluliak számára. A felhasználó az oldal használatával kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét, vagy a szülője vagy gondviselője hozzájárult ahhoz, hogy a kiskorú személy a webhelyet a felügyelete alatt használhatja.

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 18 éven aluli felhasználókról gyűjtöttünk személyes adatokat, az ilyen fiókot töröljük, és ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az ilyen adatok azonnal kikerüljenek a nyilvántartásunkból. Ha Ön olyan adatokról szerez tudomást, amelyek 18 évet be nem töltött személyektől származnak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@bonusowo.hu e-mail címen.

9. A FELHASZNÁLÓ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Röviden: Egyes régiókban, például az Európai Gazdasági Térségben, a felhasználónak olyan adatvédelemmel kapcsolatos jogai vannak, amelyek lehetővé teszik a személyes adataihoz való nagyobb hozzáférést és az adatok nagyobb kontrollját. A nálunk nyitott fiókját Ön bármikor áttekintheti, módosíthatja vagy törölheti.

Egyes régiókban (például az Európai Gazdasági Térségben) a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében a felhasználó rendelkezik bizonyos jogokkal. Ezek közé tartozik az a jog, hogy a felhasználó (i) a tárolt személyes adataihoz hozzáférést kérjen és/vagy azokról másolatot kapjon, (ii) kérheti az adatai helyesbítését vagy törlését; (iii) rendelkezhet a személyes adatok feldolgozásának korlátozása és (iv) adott esetben az adatok megoszthatósága felől.

Bizonyos körülmények között Önnek is jogában áll tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen kérés benyújtásához használja a lentebb felsorolt elérhetőségeket. Mi minden ilyen kérést megvizsgálunk, és a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően intézkedünk.

Mivel a személyes adatai felhasználásánál az Ön hozzájárulására hagyatkozunk, éppúgy jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni. Ne feledje azonban, hogy ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, illetve az Ön személyes adatainak a hozzájáruláson kívüli jogalapok szerinti kezelését.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, és úgy gondolja, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is panasszal élhet. A magyar szakhatóság elérhetősége: https://www.naih.hu/ Az illetékes európai szervé:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html

Ha Ön svájci lakos, az illetékes adatvédelmi hatóságok honlapjának a címe a következő:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

Ha  a személyes adatokkal kapcsolatos jogaival kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, e-mailben keressen minket az info@bonusowo.hu címen.

Fiókinformációk

Ha Ön a  fiókinformációit bármikor áttekinteni vagy módosítani kívánja, vagy a fiókját meg szeretné szüntetni, ezt a következőképpen teheti meg:

 • Lépjen be fiókjába, ott keresse a beállításokat.
 • Vegye fel velünk a kapcsolatot az ott megadott elérhetőségeken.

Kérésére  a fiókját és az adatait mi deaktiváljuk vagy töröljük az aktív adatbázisainkból. Bizonyos információkat csalásmegelőzés, hibaelhárítás, nyomozásban való segítségnyújtás, a Felhasználási feltételek és/vagy a vonatkozó jogszabályi előírások betartása céljából azonban megőrizhetünk.

Cookie-k és hasonló követési technológiák: A legtöbb webes böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-kat. Ha az úgy Önnek jobban megfelel beállíthatja böngészőjét a cookie-k törlésére, vagy elutasíthatja azokat. Ha a cookie-k törlése vagy elutasítása mellett dönt, az az oldalunk egyes funkcióira vagy szolgáltatásaira hatással lehet.

E-mail marketingről, hírlevélről leiratkozás:  A marketing levelezőlistánkról az általunk küldött e-mailekben található leiratkozási linkre kattintva bármikor leiratkozhat, de az alábbi elérhetőségeken fel is veheti velünk e célból  a kapcsolatot. Ilyenkor a regisztrált címét töröljük az e-mail marketing listáról. Azonban bizonyos célok érdekében továbbra is kapcsolatban maradunk Önnel, például e-mailt küldhetünk olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek az Ön fiókja kezelésével és használatával kapcsolatosak, továbbra is ezen a címen válaszoljuk meg az ügyfélszolgálati megkereséseket, stb.

A leiratkozáshoz menete a következő:

 • Lépjen be az oldalon a felhasználónevével és a jelszavával, majd a fiókjában keresse a Beállításokat..
 • Lépjen kapcsolatba velünk az ott megadott elérhetőségeken.

10. NEMKÖVETÉSI FUNKCIÓ AZ OLDAL HASZNÁLATA SORÁN

Egyes operációs rendszerekben, a legtöbb webes böngészőben és mobilalkalmazásban található egy “Ne kövess” (Do Not Track)  funkció, vagyis egy olyan adatvédelmi beállítás, ami szerint az adott rendszer, böngésző vagy alkalmazás nem gyűjt tovább adatokat az Ön böngészési tevékenységéről.

Jelenleg még nem létezik egységes technológiai minta a “Ne kövess” jelek felismerésére és alkalmazására. Ezért a mi rendszerünk jelenleg még nem reagál a böngészők felől érkező DNT-jelekre vagy más olyan mechanizmusokra, amelyek automatikusan közlik az Ön döntését, hogy nem kövessék online. Abban az esetben, ha a jövőben olyan, ettől eltérő online nyomon követési politikát fogadunk el, az új gyakorlatról a jelen Adatvédelmi szabályzat átdolgozott változatában tájékoztatjuk majd Önt.

11. KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI JOGOK MAGYARORSZÁGON

Röviden: Magyarország lakosait ugyanazok a jogok és jogorvoslati lehetőségek és eljárások illetik meg, mint az Európai Gazdasági Térség többi állampolgárát.

Az ország területén az Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR 2018 május 25-e óta hatályos. A lettországi Rigában bejegyzett SEOBROTHERS is a Rendelet értelmében tevékenykedik, ajánlja webhelyét és azon a szolgáltatásait a felhasználóknak, végzi az ezek teljesítéséhez szükséges adatgyűjtést és feldolgozást, illetve bocsátja a gyűjtött adatokat a webhellyel kapcsolatos feladatokkal megbízott harmadik felek részére.

Ennek megfelelően a felhasználók jogai kiterjednek:

 • az átlátható tájékoztatáshoz való jogra
 • a hozzáféréshez való jogra
 • a helyesbítéshez való jogra
 • a törléshez és elfeledtetéshez való jogra
 • a korlátozáshoz való jogra
 • az adathordozhatósághoz való jogra
 • a tiltakozáshoz való jogra
 • az automatikus döntéshozatal elutasításához való jogra.

A mindenkori felhasználó a Rendelet legfrissebb változatáról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) oldalán tájékozódhat, többek között az adatfeldolgozó és adatkezelő GDPR szerint fogalmáról.

Amennyiben Ön adatvédelmi sérelmet észlel vagy vélelmez, az észrevételével az előbb említett szakhatósághoz is fordulhat az ott megadott elérhetőségeken.

12. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK NAPRAKÉSZSÉGE

Röviden: Ezt az Adatvédelmi szabályzatot folyamatosan frissítjük annak érdekében, hogy mindig megfeleljünk a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Időről-időre frissíthetjük ezt az Adatvédelmi szabályzatot. Az aktuális verzió, amint azt elérhetővé tesszük, az “utolsó frissítés” dátumával lesz jelölve. Ha az adatvédelmi szabályzaton lényegi változtatásokat eszközlünk, arról Önt e-mailben közvetlenül és/vagy az ilyen változásokról szóló értesítés jól látható közzétételével értesítjük. Ezzel együtt is azt javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tájékozott legyen arról, mik a kapcsolódó jogai és lehetőségei, és hogy védjük a személyes adatait.

13. ADATVÉDELEM ÉS A MINDENKORI KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, küldjön nekünk e-mailt az info@bonusowo.hu címre.

HOGYAN TEKINTHETEM MEG, FRISSÍTHETEM VAGY TÖRÖLTETHETEM A RÓLAM GYŰJTÖTT ADATOKAT?

Magyarország hatályos jogszabályi előírásai szerint Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önről gyűjtött személyes adatokhoz, igényelheti ezen adatok megváltoztatását vagy bizonyos körülmények között a törlését.

A személyes adatainak felülvizsgálatára, frissítésére vagy törlésére vonatkozó kérelem benyújtásához kérjük, töltsön ki egy “adatvédelmi eltávolítás” űrlapot, amelyet e-mailben továbbíthat az info@bonusowo.hu címre. Kérésére 30 napon belül válaszolunk.